укр рус
ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ УКРАЇНИ"

Договір публичної оферти

  Договір публичної оферти

Загальні положення

1.1. Дійсна оферта, є офіційною запропонованою пропозицією ТОВ «ТЕСУ», далі по тексту — «Продавець», укласти Договір кіплі-продажу товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - "Договір", та розміщює Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця  «https://tesu.com.ua (далі - «Интернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного приняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укладання електронного договору куплі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах дійсного договору, в терміни та по цінам, вказанним на Інтернет-сайті Продавця. 

Поняття та визначення

2.1. В справжній оферті, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведенного терміну мають наступні значення:
* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб до подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди. 
* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представленні на Інтренет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, уклавша з Продавцем Договір на умовах, приведенних нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказанних Покупцем при розміщенні заказу та проведенні оплати. 

Предмет Договору

3.1. Продавець зобовязується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобовязаний оплатити та приняти Товар на умовах данного Договору.
Справжній Договір регулює куплю-продаж товару в Інтернет-магазині, в тому числі:
- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- Оплата Покупцем замовлення, оформленного в Інтернет-магазині;
- Обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах дійсного Договору. 

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представленний на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлені в будь-який кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобовязаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитись від данного товару, аннулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. При відсутності надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собой право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення


6.1. Доставка товарів, придбанних  в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де проводиться видача замовлень. 

6.2. Разом з замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України. 

Права та обовязки сторін:

7.1. Продавець має право:

- В одностороньому порядку зупинити надання послуг по дійсному договору у випадку порушення Покупцем умов дійсного договору.

7.2. Покупець зобовязанний:

- вчастно оплатити та отримати замовлення на умовах дійсного договору.

7.3. Покупець має право:

- Оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- Оформити електронний договір;
- Вимагати від Продавця виконання умов дійсного Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов дійсного договору у порядку, передбаченне цим договором та дійсним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Зміненний виробником зовнішній вигляд Товару;
- За незначну невідповідність кольорової гамми товару, що може відрізнятись від оригіналу товару виключно в різниці кольорової передачі моніторів персональних компютерів окремих моделів; 
- За зміст та правдивість інформації, що надається покупцем при оформленні товару;

- За затримку та перебої в наданні Послуг (обробка замовлення та доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться за сферою його можливостей.
- За противоправні незаконні дії, спричинені Покупцем за допомогою данного доступу до мережі Інтернет; 
- За передачу Покупцем своїх мережевих ідентификаторів - IP, MAC-адреси, логіна та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданний йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (самостійно, навіть якщо під його логіном знаходилось інша особа) особі або його майну, юридичним особам,  державі чи моральним принципам моральності. 

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей дійсного договору розуіються події, які мають надзвичайний, непередбачуванний характер, який виключає можливість або обєктивно не дають змоги виконати дійсний договір, які Сторони не змогли передбачити та запровадити розумними засобами. 

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для рішення будь-яких суперечок виключно завдяки перемовинам.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в одностороньому порядку вносити зміни в дійсний договір за умови її попередньої публікації на cайті  https://tesu.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажі товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної інформації при оформленні замовлення. При цьому, при здійснені акцепта (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у відповідності до ЗУ "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленного в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору куплі-продажу  (публичної оферти)

9.5. Фактично датою електронної угоди між сторонами є дата приняття умов, у відповідності зі ст. 11 ЗУ "Про електронну комерцію" 

9.6. Використання ресурсів Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

9.7. Інформація, що надається покупцем є конфеденцийною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доствці товару, здійснення взаєморозрахунків та ін. 

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазині проводиться згідно дійсного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазині проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет_магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму по факту повернення товару за виключенням  компенсації збитків Інтернет-магазину повязаних з доставкою товару Покупцю. 

Срок дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладенним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповідь про приняття цьої пропозиції у порядку, визначеному частиною 6, статті 11 Закону України " Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення сроку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фізичної доставки товару, шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати дійсний договір у одностороньому порядку, у випадку невиконання одної зі сторін умов діючого Договору та у випадках передбаченними діючим законодавством України. 

Звертаємо Вашу увагу, що інтернет-магазин «tesu.com.ua» на офіційному інтернет-сайті https://tesu.com.ua, має право, у відповідності з законодавством України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реалізацію товарів.

Зворотний дзвінок
Viber
Telegram
Facebook
Instagram

Зворотнiй зв'язок